Derneğimizin amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 

  • Türk insanına deniz sevgisini aşılamak, deniz uğraşını ve denizciliği tanıtmak,
  • Türkiye'de yat ve tekne sektöründe imalat, ithalat, ihracat, ticaret yapanları deniz turizmine hizmet verenleri bir çatı altında toplamak,
  • Türkiye'de deniz eğitiminin tabana indirilebilmesi için çalışmalarda bulunmak, gençlerimizi bu uğraşa teşvik etmek,
  • Türkiye'de, deniz malzemeleri ve tekne imal ve emniyet standartları konusunda çalışmalar yapmak, ilgili mercileri bilgilendirmek,
  • Deniz malzemeleri üreten, satan ithal ve ihraç eden kişilerin bu mesleği ileriye götürmek, standartlarını yükseltmek ve mesleki kurallar tespit etmek ve bu kuralları uygulatmak.